Yeni kanun gereğince Hollanda’da boşandığınız eşiniz ile birlikte T.C. büyükelçilik veya konsolosluklarına sahsen veya vekiliniz aracılığı ile başvuru yapamıyorsanız o taktirde Hollanda’da aldığınız boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava açmanız gerekecektir (Boşanma Kararının Tanınması).

Yeni düzenleme şartlarına uymayanlar için, Hollanda mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararı Türk mahkemelerinde tanıma tenfiz yolu ile kabul edilmedikçe veya yeniden açılacak boşanma davasından çıkacak karar kesinleşmedikce taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmayacaklardır.

Böyle bir durumun doğurabileceği olası sakıncalar ;

  • Hollanda’da boşanmış olmalarına karşın taraflar Türkiye’de halen evli olarak gözükeceklerdir
  • Taraflardan birinin vefatı halinde miras hukuku açısından ciddi sıkıntılar çıkacaktır.
  • Taraflardan birinin Türkiye’de tekrardan evlenmek istemesi halinde bu mümkün olmayacaktır.
  • Sosyal Güvenlik Kanunu açısından zorluklar yaşanacaktır
  • Bankalarda özellikle de kredi ve ipotek başvurularında sorun çıkaracaktır.

Taraflardan biri, Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet yeri mahkemesinde, etmiyor ise Istanbul, Ankara veya Izmir mahkemelerinden herhangi birinde Tanıma Tenfiz davası açılabilir.

Türkiye’de alınmış boşanmas kararı Hollanda adli makamlarınca tanınmakta, bir kaç formalitenin yerine getirilmesi kaydıyla Hollanda Nüfus Kayıtlarına işlenmesi mümkün olabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Boşanma Kararının Tanınması Nüfus Kütüğüne Tescili

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 27.maddesine yapılan eklemeye göre,Yurtdışında adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya,  evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilecektir.

Ilgili Yönetmelik 7 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

26 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve birçok kanunda değişiklik yapan kanunda Nüfus hizmetleri, kanununda da değişiklik yapılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre taraflardan birinin õlmüş olması ya da taraflardan birinin yabancı ülke vatandaşı olması tarafların birlikte başvuru yapma zorunluluğunu kaldırmakta, T.C. vatandaşı olan tarafa tek başına başvuru yapabilme hakkı tanımaktadır.

EĞER ESKİ EŞİNİZ TÜRK VATANDAŞI DEĞİLSE ve ELİNİZDE ESKİ EŞİNİZİN KİMLİK VEYA PASAPORT KOPYASI VARSA

Bu durumda siz gerekli belgelerle konsolosluğa veya Türkiye’de yetkili nüfus dairesine başvurarak yabancı boşanma kararını Türkiye’de nüfusa işletebiliyorsunuz. Zie bijlage artikel 28

ESKİ EŞİNİZ TÜRK VATANDAŞI İSE, KONSOLOSLUĞA GELMIYOR VE BAŞVURU YAPMIYOR ISE:

Eski eşiniz türk vatandaşı ise ve konsolosluk veya yetkili nüfus dairesinde boşanma için başvuru yapmıyorsa tek çareniz Türkiye’de yetkili Aile Mahkemesi’nde, yabancı boşanma kararının tanınması için dava açmanız. Maalesef bu durumda dava açmadan Türkiye’de boşanmanız mümkün değil.

TANIMA VE TENFIZ (ERKENNING EN UITVOERING)

Uluslararası hukukun özellik arzeden prensipleri gereğince, bir ülke mahkemelerince verilen kararlar o ülke sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Kararların yabancı bir ülkede geçerli hale gelebilmesi, ilgili ülke mevzuatında öngörülen usullere uygun olarak tanınması veya tenfizine bağlıdır.

“TANIMA VE TENFIZ” IN KELIME ANLAMLARI

Yabancı mahkemelerden alınan kararların Türkiye’de yalnızca tespiti anlamında geçerli olması isteniyorsa, tanıma davası açmak yeterlidir. 

Fakat örneğin, bir boşanma kararında, nafaka, velayet, tazminat vb. icrai yükümlülükler de mevcutsa, bu durumda tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yurtdışındaki adli mercilerin verdikleri kararlar kapsamında boşananların durumunun nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için Türkiye’de nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte ya da ayrı ayrı 90 içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir. Başka bir deyişle taraflardan birinin karara itiraz etmesi sureti ile davanın üst mahkemede devam etmiyor olması gerekir.

Nüfus kütüğüne sadece tarafların boşandığı işlenir. Mahkeme kararında yazılı olası velayet, nafaka, çocuk ile alakalı özel hükümler, tazminat ve mal rejimi ile alakalı maddeler için T.C. yetkili mahkemelerinde tanıma tenfiz davası açılması gerekir.

BAŞVURU IÇIN GEREKLI BELGELER

  • Hollanda mahkemelerince verilmiş boşanma kararının Apostil şerhi tatbik edilmiş aslı ile yeminli Türkçe tercümesi ;
  • Hollanda mahkemelerince verilmiş boşanma kararının kesinleştiğine dair kararı veren mahkemeden alınma yazının Apostil şerhi tatbik edilmiş aslı ile yeminli Türkçe tercümesi ;
  • Hollanda mahkemelerince verilmiş boşanma kararının Hollanda’daki nüfus kayıtlarına işlendiğini gösterir belgenin Apostil şerhi tatbik edilmiş aslı ile yeminli Türkçe tercümesi ;
  • Kimlik belgeleriniz. Taraflardan biri Hollanda vatandaşı ise pasaport ya da kimlik kartının tasdikli Türkçe tercümesi ;
  • Vekil tarafınca yapılacak başvurularda usulüne uygun düzenlenmiş resmi vekaletname

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Share this page