Hollanda hukukunda işyeri, depo, atölye türü yerlerin kiralanması Medeni Kanunun 7:230a maddesinde düzenlenmiştir.

Bu tip yerlerin kira sözleşmelerinin süresi taraflarca belirlenir. Kanunda asgari bir kira süresi belirtilmemiştir.

Kira fesih süresi

Bu tip sözleşmeler ya süresi dolduğunda ya da süresiz bir sözleşme ise taraflardan birinin sözleşmeyi feshetme yoluna gitmesi ile son bulur. Fesih süresi asgari 1 aydır.

Sözleşmenin kiralayan tarafından feshi halinde, kiracının işyerini boşaltması için süre hakkı bulunmaktadır. Bu kural süreli sözleşmeler için de geçerlidir. Başka bir deyişle kiracıdan sözleşmenin feshi ile birlikte işyerini hemen boşaltması beklenemez.

Bu süre kiralayanın, sözleşmenin feshedildiğini ve işyerinin boşaltılması gerektiğini kiracıya yazılı olarak bildirmesinden itibaren 2 aydır. Kiracının bu süre içerisinde işyerini boşaltması gerekir. Kiracı mahkemeye başvurarak bu sürenin uzatılmasını talep edebilir. Mahkeme başvuru sebeplerini inceleyerek bir karar verecektir.

Mahkeme, bu süreyi azami iki kez olmak üzere birer yıl uzatabilir.

Kiralanacak işyerinin yeme,içme ve konaklama sektöründe hizmet veren bir yer olması durumunda daha farklı uygulamalar geçerlidir.

Yukarıda İşyeri kira sözleşmelerine ilişkin genel bilgi vermeye çalıştık. Daha ayrıntılı bilgi ve sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

#kira sözleşmesi


Share this page