Bir çok şirket bünyesinde satış elemanı çalıştırmaktadır. Ancak ürünlerinizi müşterilerinize buluşturmanın tek yolu bu değildir. Ürünlerinizi piyasaya tanıtacak, potensiyel müşterilere ulaştıracak özel ya da tüzel kişilikler ile yapılacak sözleşmeleri acentelik sözleşmesi olarak adlandırabiliriz.

Acentelik sözleşmesi, belirli bir alan ve bölge içerisinde sürekli olarak bir ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve bu işlemleri tacir adına yapmayı üstlenen kişinin yani acentenin hak ve yetkilerini belirler.

acentelik sözleşmesi veya distibütörlük sözleşmesi

Acentelik sözleşmesini, distibütörlük sözleşmesinden ayırmak gerekir. Acente, ticari işletme adına aracılık yapar ve işletmeyi temsil eder. Distribütör ise tamamen bağımsız olup kendi adına ve kendi hesabına ve tüm ticari riskleri kendisine ait olmak üzere hareket eder.

Hollanda hukukunda acentelik sözleşmesi bir takım kurallara bağlanmıştır. Hazırlanacak sözleşmede bu kurallara dikkat edilmesi ve mümkün olduğunca değiştirilmemesi gerekir. Aksi taktirde Hollanda hukukuna göre geçersiz bir sözleşme olması tehlikesi ile karşılanabilir. Bu nedenle sözleşme hazırlarken ya da imzalamadan önce danışmanlık hizmeti almanız önerilir.

 

#acentelik sözleşmesi


Share this page