İfa edilen faaliyetlere ve/veya fatura miktarına ilişkin her türlü itiraz fatura tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı olarak sunulmalıdır.

Burada bahsedildiği üzere hiçbir itiraz Müvekkile ödeme yükümlülüğünü erteleme hakkı vermez. Süresinde ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.


Share this page