Yeni kanun gereğince Hollanda’da boşandığınız eşiniz ile birlikte T.C. büyükelçilik veya konsolosluklarına sahsen veya vekiliniz aracılığı ile başvuru yapamıyorsanız o taktirde Hollanda’da aldığınız boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava...
Hollanda’da bir alacak takibi başlatmadan önce borçlu firma hakkında bir tahsilat araştırması yaptırmak doğru olabilir. Zira borçlu firmanın mali durumu kötü ise, herhangi bir mal varlığı bulunmuyor ise yasal işlemlere başlayıp başlamamak hususunda yeniden bir...
Tanıma tenfiz...
Hollanda hukukunda işyeri, depo, atölye türü yerlerin kiralanması Medeni Kanunun 7:230a maddesinde düzenlenmiştir. Bu tip yerlerin kira sözleşmelerinin süresi taraflarca belirlenir. Kanunda asgari bir kira süresi belirtilmemiştir. Kira fesih süresi Bu tip...

Share this page