Hollanda’da bir alacak takibi başlatmadan önce borçlu firma hakkında bir tahsilat araştırması yaptırmak doğru olabilir. Zira borçlu firmanın mali durumu kötü ise, herhangi bir mal varlığı bulunmuyor ise yasal işlemlere başlayıp başlamamak hususunda yeniden bir değerlendirme yapılabilir.

Alacak takiplerinde karşı tarafa ihtarname göndererek başlanır. Kendisine tanınan yasal süre içerisinde borcunu ödemesi aksi taktirde hem ana alacak hem masraflar hem de yasal faizin kendisine yükletileceği ihbar ve ihtar edilir.

Gönderilen ihtarname’ye cevap verilmemesi, ödeme yapılmaması halinde dava açmaktan başka bir alternatif kalmayacaktır.

Bu durumda borçlunun yerleşik olduğu bölge mahkemesine başvurularak borçlunun mal varlıklarına ihtiyadi haciz konulması talep edilebilir. Türk hukukundan farklı olarak ihtiyadi haciz için mahkemeye teminat yatırılmasına gerek yoktur.

Eğer ortada acil bir durum var ise o taktirde hızlandırılmış dava açılarak 24 saat içerisinde ihtiyadi haciz kararı çıkartılabilir. Ancak bunun için birtakım şartların var olması gerekir.

Ihtiyadi haciz kararının tebliğinden 14 gün içerisinde de esas davayı açmak gerekecektir.

Danışmanlık büromuz tüm bu konularda sizlere yardımcı olmaktan ve yol göstermekten mutluluk duyar.


Share this page