Sepers c.s. begeleidt bij het oprichten van een bedrijf in Turkije en bij de verdere stappen op de Turkse markt. Een bedrijf starten in Turkije kan met een rechtspersoon als oprichter / aandeelhouder, maar ook als natuurlijke persoon.

De Nederlandse ondernemer die een vestiging in Turkije wil openen, staat voor een aantal belangrijke beslissingen. Dit zijn:

  • De oprichting en rechtsvorm van de onderneming;
  • De samenwerking met een Turkse partner (joint venture);
  • De plaats van vestiging:stad, regio of is het zinvol om van de faciliteiten van een vrijhandelszone gebruik te maken;
  • De bescherming van intellectuele eigendomsrechten;
  • De subsidies van de Turkse overheid bij het starten van een bedrijf in Turkije;
  • Het opstellen van een ondernemingsplan dat voldoet aan vormvoorschriften van het Turks ondernemingsrecht;
  • Nieuwe regelgeving over publicatieverplichtingen voor specifieke sectoren en licenties;
  • Arbeidscontracten conform Turks recht en de verplichtingen die hieruit voortvloeien
  • Het aanstellen van een registeraccountant die zorgt voor goedgekeurde jaarstukken welke zichtbaar moeten zijn op de website van de rechtspersoon.

 

Oprichting en rechtvorm van de onderneming

De rechtsvorm van de onderneming is veelal een "Limited Sirketi", vergelijkbaar met een B.V. in Nederland (bvba in België). U kunt echter ook opteren voor een "Anonim Sirketi" (naamloze vennootschap) of juist een eenmanszaak. Sepers c.s. informeert u graag welke voor u de beste keuze gaat zijn bij het starten van een bedrijf in Turkije.

 

Samenwerking met een Turkse partner (joint venture)

Het is mogelijk om als buitenlander een bedrijf op te starten in Turkije. Het is niet verplicht om een Turkse partner te hebben. In sommige gevallen is er echter sprake van een win-win situatie als u een samenwerking aangaat op officiële wijze. Net als bij het aangaan van een huwelijk in de privé sfeer, is het noodzakelijk om van te voren de onderlinge afspraken goed en duidelijk voor een ieder op papier vast te leggen. In goed overleg stellen wij in samenspraak met betrokkenen de basis voor uw zakelijke "huwelijk" op conform Turks recht.

 

Plaats van vestiging of kiest u voor een vrijhandelszone?

Afhankelijk van uw branche kiest u voor een plaats van vestiging. Wij lichten u graag voor over de verschillende mogelijkheden specifiek voor uw bedrijfstak. De vele jaren ervaring stellen ons in staat u op professionele wijze snel en doortastend op de diverse opties te attenderen. De unieke kansen die een vrijhandelszone biedt vormen ook onderdeel van onze expertise.

 

Bedrijf starten in Turkije: bescherming intellectuele eigendomsrechten

In de straten van Turkije wordt u volop geconfronteerd met artikelen die merknamen dragen die onmogelijk "echt" kunnen zijn. Voorkom dat uw unieke bedrijfsconcept illegaal gekopieerd wordt en leg de rechten vast conform internationale normen. Onze specialist intellectuele rechten Turkije informeert u op deskundige wijze.

 

Subsidies Turkse overheid

Met regelmaat verstrekt de Turkse overheid subsidies aan bedrijven. Anno 2023 kunt u onder andere denken aan subsidies voor duurzame energie: btw-vrijstelling, uitzonderingen bij inkomstenbelasting, tegemoetkoming bij personeelslasten. Ook andere bedrijfstakken worden gestimuleerd door de overheid. Heeft u wensen of ideeën? Leg uw vragen voor.

 

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is een handvat voor de toekomst. In Turkije is het opstellen van een ondernemingsplan niet zo gebruikelijk als in Nederland. Het Turks ondernemingsrecht biedt een aantal uitdagingen waarbij u kunnen begeleiden. Een bedrijf starten in Turkije brengt andere aspecten met zich mee dan u in west-Europa gewend bent.

 

Publicatieverplichtingen en licenties

Wilt u exact weten welke verplichten uw Turkse bedrijf heeft? Heeft u een hygiene certificaat nodig of bent u daadwerkelijk verplicht uw personoeel tussen de middag van een warme maaltijd te voorzien? Welke gegevens moet u publiceren op uw website? Heeft u diploma's nodig om uw beroep uit te mogen oefenen? Zijn de diploma's uit Nederland geldig in Turkije? 

Sepers c.s. stelt op verzoek een praktisch rapport op over uw verplichtingen.

 

Bedrijf starten in Turkije: arbeidscontracten

Turkse werknemers worden steeds beter beschermd. De verplichtingen voor de werkgever worden jaar na jaar uitgebreid. Leg alle afspraken vast in een contract en voorkom misverstanden. Wilt u buitenlandse werknemers aanstellen? Een werkvergunning aanvragen maakt dan deel uit van uw verplichtingen. Wij lichten u in over de vereisten voor uw Turkse bedrijf en werknemer. 

 

Turkse accountant

De rol van een accountant in Turkije is veel groter dan in Nederland. Heeft u een rechtspersoon, dan is het verplicht een Turkse accountant de btw-aangiften te laten verzorgen. De minimum tarieven zijn staatswege vastgelegd. Als een accountant zijn/haar werk niet goed verricht, dan bent u veelal aansprakelijk omdat u geacht wordt controle uit te oefenen. Een pro-actieve accountant is van essentieel belang voor het slagen van uw bedrijf in Turkije. Zeker in de startjaren maken vele bedrijven gebruik van de services van accountantskantoren die hun sporen reeds hebben verdiend. Sepers c.s. ondersteunt het midden-en kleinbedrijf met het uitbreide netwerk dat is opgebouwd. Heeft u ook behoefte aan een extra oog in het zeil?