In Turkije geldt dat aandeelhouders aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld fiscale (preferente) vorderingen. Een aandeelhouder van een Limited Şirketi kent een bredere aansprakelijkheid dan een aandeelhouder in een Nederlandse of Belgische rechtspersoon (besloten vennootschap). Juist hierom is het van groot belang bij de inschrijving als aandeelhouder te controleren of zowel het besluitenboek als de vermelding bij de Kamer van Koophandel correct is weergegeven en of de preferente schulden zijn voldaan. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoeveelheid van de aandelen.

Aansprakelijkheid

Er gelden duidelijk regels voor bestuurders en aandeelhouders. Gezien het feit dat met grote regelmaat aandeelhouders van een Limited Sirketi in Turkije ook aansprakelijk worden gesteld met het privé-vermogen, zelfs als dit buiten de grenzen van Turkije is, achtten wij het noodzakelijk om de lezers van onze website op dit risico te attenderen. Wij kunnen u adviseren over de handelingen die verricht dienen te worden om die aansprakelijkheid te minimaliseren.

Overige belangrijke onderwerpen voor ondernemers in Turkije

Wenst u meer informatie over onderstaande onderwerpen, neem dan contact met ons op: