Hoe open ik een bankrekening namens mijn bedrijf?
Bedrijf
De rekeninghouder van een bedrijfsrekening in Turkije dient te beschikken over een Turks...

Lees verder...

Kan ik een eenmanszaak inschrijven in Turkije?
Bedrijf
Ja. Op het moment dat u als buitenlander beschikt over een verblijfsvergunning, kunt u een...

Lees verder...

betalen in Turkse Lira of in EURO
Moet ik mijn Turkse woning betalen in Turkse Lira of in EURO?
Onroerend goed
Dit is afhankelijk van de afspraken die u maakt met de huidige eigenaar. De Turkse overheid heeft wel...

Lees verder...

Is het verplicht om lid te worden van een Vereniging van Eigenaren?
Vereniging van eigenaren in Turkije
Ja. Bij de overdracht van een woning in een complex, dan zult u altijd ten tijde van de...

Lees verder...

volmacht bankrekening Turkije
Kan ik een volmacht geven voor het openen van een bankrekening in Turkije?
Volmacht in Turkije
Ja. Het is mogelijk om een vertrouwenspersoon hiervoor te machtigen. Mocht u ook willen dat deze...

Lees verder...

Nederlands testament geldig
Is mijn Nederlandse testament geldig in Turkije?
Erfenis
Nee. Als het gaat om vermogensobjecten die in Turkije gelegen zijn (onroerend / bankrekeningen /...

Lees verder...

eerst scheiden in Nederland
Wat is handiger: eerst scheiden in Nederland of eerst in Turkije?
Echtscheiding
Dit zal altijd afhankelijk zijn van uw persoonlijke omstandigheden.

Lees verder...

verboden beroep voor buitenlanders in Turkije
Welke beroepen in Turkije zijn "verboden" voor buitenlanders?
Personeel
De volgende beroepen ofwel beroepsgroepen zijn voorbehouden aan Turkse staatsburgers. Deze mogen...

Lees verder...

Hoe schrijf ik een factuur uit voor mijn Turkse bedrijf?
Bedrijf
U dient dit over te laten aan de door u gemachtige boekhouder. Het systeem is niet transparant en...

Lees verder...

gezag over kinderen Turkije
Kan mijn ex-partner gezag over de kinderen gaan eisen in Turkije?
Echtscheiding
Ook al heeft de Nederlandse rechter bepaald dat u het gezag heeft over de kinderen, kan uw...

Lees verder...

erfrecht Turkije
Mijn kind heeft alleen de Nederlandse nationaliteit, kan er wel geërfd worden van de Turkse familie?
Erfenis
Ja, op het moment dat de Turkse ouder

Lees verder...

grond kopen in Turkije
Kan ik een perceel grond kopen in Turkije als buitenlander?
Onroerend goed
Ja, u kunt grond kopen in Turkije als buitenlander. Direct bij de aankoop wordt er een aantekening gemaakt...

Lees verder...

Is een Vereniging van Eigenaren in Turkije een rechtspersoon?
Vereniging van eigenaren in Turkije
Nee. Een vereniging van eigenaren is geen rechtspersoon. Het is een officiëel verbond van...

Lees verder...

Onderhandse volmacht Turkije
Is een onderhandse volmacht geldig in Turkije?
Volmacht in Turkije
Nee. De Turkse autoriteiten aanvaarden geen documenten die niet bij een notaris zijn opgesteld.

Lees verder...

minimale opzegtermijn in Turkije
Wat is de minimale opzegtermijn in Turkije?
Personeel
De minimale opzegtermijn in Turkije hangt af van de feitelijke duur van het dienstverband. Het is...

Lees verder...

In hoeverre ben ik persoonlijk aansprakelijk voor schulden van mijn bedrijf?
Bedrijf
Een aandeelhouder van een rechtspersoon in Turkije is aansprakelijk voor de schulden van...

Lees verder...

getrouwd in turkije
Volgens Turks recht ben ik nog getrouwd, maar in Nederland niet. Is dit een probleem?
Echtscheiding
Als u ervoor kiest te scheiden, dan is het raadzaam om alle mogelijk problemen te voorkomen....

Lees verder...

erven Turkije geregistreerd partnerschap
Wij hebben in Nederland een geregistreerd partnerschap, erven wij het vermogen in Turkije van elkaar?
Erfenis
Nee, een geregistreerd partnerschap heeft in Turkije

Lees verder...

Verblijfsvergunning voor Turkije
Krijg ik een verblijfsvergunning voor Turkije als ik een woning koop?
Onroerend goed
Nee. U kunt dit wel aanvragen als u een woning in eigendom heeft in Turkije. U krijgt dit niet...

Lees verder...

Onze Vereniging van Eigenaren heeft een tuinman in dienst. Wat zijn de gevolgen als wij hem ontslaan?
Vereniging van eigenaren in Turkije
U dient rekening te houden met het volgende:
- beslissing hierover in het besluitenboek opnemen
-...

Lees verder...

Volmacht Turkije Nederlands bedrijf
Kan ik namens mijn Nederlandse bedrijf een volmacht verstrekken voor een advocaat in Turkije?
Volmacht in Turkije
Ja. Het is mogelijk om een Turkse advocaat te machtigen middels een procesvolmacht. Afhankelijk...

Lees verder...

maximale wettelijke proeftijd maximale wettelijke proeftijd
Hoe lang is de maximale wettelijke proeftijd?
Personeel
De maximale wettelijke proeftijd in Turkije is 2 maanden. Is er sprake van een CAO, dan kan de...

Lees verder...

Met welke maandelijkse fiscale verplichtingen moet ik rekening houden?
Bedrijf
U dient maandelijks aangifte te doen voor de BTW. Als er personeel in dienst is, moet er...

Lees verder...

alimentatie Turkije
In Nederland krijg ik geen alimentatie, kan ik dit via de Turkse rechter alsnog verkrijgen?
Echtscheiding
Dit is mogelijk. Als (één van) u beiden de Turkse nationaliteit heeft, dan kunt u in sommige...

Lees verder...

erven in Turkije met Nederlandse nationaliteit
Kunnen mijn kinderen mijn woning in Turkije erven?
Erfenis
Ja, uw kinderen kunnen uw onroerend goed erven in Turkije, ook al hebben zij niet de Turkse...

Lees verder...

Turkse nationaliteit bij aankoop
Krijg ik de Turkse nationaliteit als ik een woning in Turkije koop?
Onroerend goed
Nee. Onder sommige voorwaarden kunt u hier wel voor in aanmerking komen (vanaf een koopprijs van...

Lees verder...

Pasfoto volmacht Turkije
Moet er een pasfoto op de volmacht?
Volmacht in Turkije
Dit is afhankelijk van de inhoud van de volmacht.

Is de volmachtgever een rechtspersoon, dan is een pasfoto...

Lees verder...

geldige reden voor ontslag in Turkije
Wat is een geldige reden voor ontslag in Turkije?
Personeel
Een geldige reden voor ontslag in Turkije wordt gevormd door handelingen die in strijd zijn met...

Lees verder...

Ben ik verplicht een Turkse zakenpartner als aandeelhouder op te nemen?
Bedrijf
U bent niet verplicht een Turkse zakenpartner als aandeelhouder op te nemen. Het is wel handig om...

Lees verder...

gescheiden Turkije
In Nederland ben ik officieel gescheiden, geldt dit automatisch ook in Turkije?
Echtscheiding
Nee. Als (één van) u beiden ook de Turkse nationaliteit heeft, dan moet u ook in Turkije gaan...

Lees verder...

Turkse ouder overleden
Mijn Turkse vader / moeder is overleden, erf ik automatisch zijn / haar deel als mijn grootouders overlijden?
Erfenis
Op het moment dat u een Turks identiteitsnummer heeft en aldus ingeschreven staat in het Turks...

Lees verder...

eigen water- of elektriciteitsabonnement
Hoe krijg ik een eigen water - of elektriciteitsabonnement voor mijn woning?
Onroerend goed
Als u een eigen water- of elektriciteitsabonnement wilt verkrijgen voor uw woning, dan heeft u als...

Lees verder...

volmacht Turkije via Nederland
Kan ik een volmacht op laten stellen in Nederland om iemand te machtigen in Turkije?
Volmacht in Turkije
Ja. Hiervoor heeft u 2 mogelijkheden.

1. U gaat naar het Turks consulaat. Hiervoor dient u een...

Lees verder...

mediator arbeidsconflict
Ben ik verplicht een mediator in te schakelen bij een arbeidsconflict in Turkije?
Personeel
Ja, de gang naar de rechtbank staat pas open voor werkgever of werknemer als er een mediator is...

Lees verder...

Hoeveel vennootschapsbelasting wordt er geheven in Turkije?
Bedrijf
De hoogte van de vennootschapsbelasting in Turkije in 2022 is 23%. Er geldt een bijzondere...

Lees verder...

boedelbeschrijving Turkije
Wordt er altijd een boedelbeschrijving gemaakt van de nalatenschap in Turkije?
Erfenis
Nee. De Turkse rechter doet alleen uitspraak over de verdeling van de nalatenschap 

Lees verder...

vaste lasten voor mijn woning in Turkije
Wat zijn de vaste lasten voor mijn woning in Turkije?
Onroerend goed
Gemeente: onroerend zaak belasting & rioolheffing Water naar verbruik (geen vaste kosten) Elektriciteit naar...

Lees verder...

Turkse werkgever betalen bij ontslag
Welke vergoeding moet de Turkse werkgever betalen bij ontslag?
Personeel
Een Turkse werknemer heeft recht op een transitievergoeding (kıdem tazminatı) )bij ontslag. Als er...

Lees verder...

partner erven Turkije
Hoe kan mijn partner van hetzelfde geslacht mijn vermogen in Turkije erven?
Erfenis
In Turkije wordt een huwelijk

Lees verder...

gemeentebelasting betalen in Turkije
Wanneer moet ik gemeentebelasting betalen in Turkije?
Onroerend goed
U moet voor 31 mei elk jaar uw gemeentebelasting betalen in Turkije. Dit kan in 2 termijnen (1e...

Lees verder...

minimumloon in Turkije
Wat zijn verplichtingen van de Turkse werkgever?
Personeel
Hieronder hebben wij in een opsomming de verplichtingen van de Turkse werkgever weergegeven.   Het...

Lees verder...

verwerpen nalatenschap Turkije
In Nederland heb ik de erfenis verworpen, geldt dit ook voor Turkije?
Erfenis
Nee. De Turkse rechter beoordeelt op basis van het Turkse recht.

Lees verder...

winstbelasting verschuldigd bij verkoop in Turkije
Ben ik winstbelasting verschuldigd bij verkoop in Turkije?
Onroerend goed
Als u verkoopt binnen 5 jaar nadat u het eigendom op naam heeft gekregen (zie uw eigendomsbewijs), dan bent u...

Lees verder...

buitenlands personeel
Mag buitenlands personeel werken in Turkije?
Personeel
Op het moment dat een Turks bedrijf een buitenlander wil aannemen, dan moet er een werkvergunning...

Lees verder...

op naam van mijn kinderen
Kan ik de woning direct op naam van mijn kinderen laten registreren?
Onroerend goed
Dit is juridisch zeker mogelijk. Op het moment dat de kinderen meerderjarig zijn, moeten zij zelf...

Lees verder...

minimumloon in Turkije
Hoeveel bedraagt het minimumloon in Turkije?
Personeel
Het minimumloon in Turkije voor werknemers in 2023 per maand (bruto en netto):
Tot 1 juli 2023...

Lees verder...

verklaring van erfrecht Turkije
Hoe verkrijg ik een verklaring van erfrecht in Turkije?
Erfenis
Als u of de overledene niet de Turkse nationaliteit heeft

Lees verder...

Mag ik mijn huis in Turkije verhuren
Mag ik mijn huis in Turkije verhuren?
Onroerend goed
Ja, u mag uw woning in Turkije verhuren, tenzij er beperkingen gelden die opgelegd zijn door de...

Lees verder...

erfbelasting Turkije
Hoeveel erfbelasting moet ik betalen in Turkije?
Erfenis
De percentages variëren tussen de 1 % tot 10 %. 

Lees verder...

Kan een buitenlander een woning op naam krijgen in Turkije
Kan een buitenlander een woning op naam krijgen in Turkije?
Onroerend goed
Ja, een niet-Turkse staatsburger kan een villa, perceel grond of appartement voor 100 % op naam...

Lees verder...

aanvullend testament Turkije
Ik heb een aanvullend testament in Turkije laten maken, is nu alles geregeld?
Erfenis
Als er sprake is van het overlijden

Lees verder...

verkoopvolmacht erfenis
Ik heb een verkoopvolmacht van mijn overleden partner. Mag ik deze nog gebruiken of is dit strafbaar?
Erfenis
Een volmacht eindigt door overlijden. Ook in Turkije.

Lees verder...

langstlevendebeding Turkije
Geldt het langstlevendebeding in Turkije of is de erfenis direct opeisbaar door de kinderen?
Erfenis
Het langstlevendebeding is

Lees verder...

nalatenschap Turkse overheid
Vervalt de nalatenschap in Turkije aan de Turkse overheid?
Erfenis
In zeldzame gevallen vervalt een nalatenschap aan de Turkse overheid. Denk hierbij aan vrij unieke...

Lees verder...

boete nalatenschap Turkije
Krijg ik een boete als ik als erfgenaam geen actie onderneem binnen een bepaalde termijn na overlijden?
Erfenis
Er is geen haast geboden, er staan geen grote sancties op

Lees verder...

verdeling erfenis Turkije
Mijn familielid wil het toegekende erfdeel niet verkopen, maar ik heb geld nodig en moet verkopen. Hoe kan dit opgelost worden?
Erfenis
Als u gezamenlijk eigendom heeft, 

Lees verder...

verwerpen erfenis Turkije
Hoe kan ik een erfenis in Turkije verwerpen?
Erfenis
Als er sterke aanwijzingen zijn dat de overledene schulden heeft

Lees verder...

benodigde documenten nalatenschap Turkije
Welke documenten zijn nodig voor een verklaring van erfrecht in Turkije?
Erfenis
Een verklaring van erfrecht wordt door een rechter in Turkije afgegeven.

Lees verder...

Nederlands testament Turkije
Is mijn Nederlandse testament geldig in Turkije?
Erfenis
Als het u gaat om uw eigendom van onroerend goed in Turkije dan luidt

Lees verder...

Too many filters are selected