U heeft een werkvergunning nodig om in Turkije legaal te mogen werken. Een werkvergunning verkrijgt u alleen als u een bedrijf opricht in Turkije of als u in dienst treedt van een bedrijf in Turkije. Dit bedrijf moet aan enkele verplichtingen voldoen. Er dient bijvoorbeeld een minimum volgestort aandelenkapitaal te zijn. Ook moet er een minimaal aantal Turkse werknemers reeds op de loonlijst staan. Er zijn veel haken en ogen aan het verkrijgen van een werkvergunning.

Werkvergunning aanvragen als werknemer van een Turks bedrijf

Een werkvergunning kan worden aangevraagd op het moment dat u reeds aangesteld bent door de werkgever. De buitenlandse werknemer moet op dat moment al over een verblijfsvergunning voor Turkije te beschikken. De geldigheid van deze verblijfsvergunning dient minimaal nog 6 maanden te zijn.

Werkvergunning aanvragen als bestuurder van een Turks bedrijf

Het is verplicht in Turkije om een werkvergunning aan te vragen voor een buitenlandse bestuurder van een Turks bedrijf, als deze persoon als enige bestuurder/directeur optreedt. Bovendien geldt de verplichting dat deze persoon ook mede-aandeelhouder moet zijn, anders is het verplicht een mede-directeur aan te stellen die wel aandelen in bezit heeft.

Als het gewenst is dat er slechts één buitenlandse directeur aangesteld is, zijn er bovendien minimale vereisten aan het aandelenkapitaal van het bedrijf.

Er kan, onder voorwaarden,  een werkvergunning voor 1 jaar worden verstrekt aan de buitenlandse directeur mits er minimaal 1 persoon op de loonlijst staat. Als het na een jaar gewenst is dat de vergunning verlengd wordt, dan moeten er minimaal 5 personen op de loonlijst staan.

Wij verstrekken advies over de mogelijkheden van het verkrijgen van een werkvergunning voor de buitenlandse directeur, echter ook over de alternatieven die volgens de Turkse wet mogelijk zijn waarbij géén werkvergunning verplicht is.

Bent u directeur van een Turks bedrijf en heeft u geen werkvergunning?

In de praktijk zien wij in Turkije veel bedrijven waar officieel een buitenlander als bestuurder is aangesteld die niet over een werkvergunning beschikt. Als er controles worden uitgeoefend, dan kan dit met terugwerkende kracht leiden tot boetes en heffingen voor de sociale premies. In enkele dossiers hebben wij gezien dat een inreisverbod is opgelegd.

Benodigde documenten

Sepers c.s. beschikt over een lijst van benodigde documenten voor het aanvragen van een werkvergunning. Op deze lijst staat weergegeven wat er van de werkgever en de buitenlandse werknemer nodig is ten tijde van de aanvraag. Dit is onder andere een beëdigde vertaling van het diploma van de door de werknemer/aanvrager hoogst genoten opleiding. Enkele beroepen in Turkije zijn expliciet voorbehouden aan Turkse staatsburgers (tolken, verplegers, advocaat, etc.).

Beroepen die buitenlanders niet mogen uitoefenen 

Beroepen die in ieder geval voorbehouden zijn aan personen met de Turkse nationaliteit:

Tandarts

Verpleger

Mondhygiënist

Apotheker

Dierenarts

Directeur privé-kliniek

Advocaat

Notaris

Particuliere beveiliger

Visser

Kapitein

(oester)Duiker

Engineer scheepvaart      

Douanebemiddeling

Reisgids


Informatie van de Turkse overheid

De Turkse overheid tracht het legaal werken door buitenlanders zo duidelijk mogelijk te beschrijven. U kunt de beschikbare actuele informatie terugvinden door hier te klikken.