Het komt voor dat een verkoper schriftelijk verklaart dat hij/zij de woning of ander onroerend goed in Turkije na verloop van een bepaalde periode terugkoopt (terugkoopgarantie). De verkoper geeft dan de garantie dat minimaal de aanvankelijke koopprijs zal worden betaald. Met deze terugkoopgarantie dient men heel voorzichtig te zijn. Deze heeft in Turkije slechts rechtskracht (dat wil zeggen: deze is pas via de rechter afdwingbaar) , als deze voorwaarde is opgenomen in de notariële akte (art. 705 Turkse BW jo. 238 van het Turkse verbintenissenrecht).

Indien er sprake is van een persoon die de Turkse taal niet machtig is, zullen de documenten met een verklaring van de koper, dat de documenten hem/haar door een beëdigde tolk zijn uiteengezet, te worden ingediend. Voldoen de akten niet aan deze vereisten, dan zijn de afspraken nietig. In dat geval kan het moeilijk worden om de betaalde koopprijs terug te ontvangen.

Bovendien worden anno 2022 contracten betreffende woningen in Turkije vooral in Turkse Lira opgesteld. Dit is althans de actuele wetgeving van de Turkse overheid. In de praktijk wordt nogal eens afgeweken hier. Zeker in periodes met hyperinflatie zijn woningen over het algemeen voorzien van een basisprijs in buitenlandse valuta. De terugkoopgarantie zal dan ook in Turkse Lira zijn vastgelegd.

Terugkoopgarantie: Nederlands recht of Turks recht van toepassing?

Er spelen echter meerdere elementen een rol. Wij kennen procedures waarbij de Nederlandse rechter zich in ieder geval bevoegd achtte om uitspraak toe doen over de verbintenisrechtelijke aspecten van een in Nederland gesloten contract. Op die wijze kregen de cliënten toch een vonnis in handen op basis waarvan de toezeggingen alsnog in geld konden worden omgezet.

Haalbaarheid toetsen van de terugkoopgarantie?

Wilt u de haalbaarheid van uw terugkoopgarantie van uw woning in Turkije laten toetsen? Vraag vrijblijvend een offerte aan en wij koppelen binnen 72 uur terug met een duidelijk overzicht van uw mogelijkheden.

 

terugkoopgarantie turkije seperscs