De recente Turkse geschiedenis laat zien dat er momenten zijn waarin het verwerven van onroerend goed pieken en dalen vertoont, met name in toeristische gebieden. In de grote steden gaat de urbanisatie gaat gestadig door. In 2020 zijn er bijzonder veel transacties gedaan. Wij zagen met name in 2019 een groot aantal zeer grote aannemers failliet gaan en krijgen veel vragen over zekerheden.

Turkije is een land om bij de eerste kennismaking direct verliefd op te worden. Passie in een mengeling van eeuwenoude cultuur en gerespecteerde tradities. Een land van grote veelzijdigheid. Slechts weinig mensen gaan naar Turkije om er nooit meer terug te komen. Het ene tere plekje in het hart wordt geraakt: verliefd op een land dat ogenschijnlijk zo anders leek.

Verliefdheid kan een kostbare ziekte zijn. Alle zintuigen staan één richting op: je hoort niets, ziet niets, proeft niets anders dan dat ene en de wereld draait langzaam door. Juist in die periode zou u geen belangrijke beslissingen moeten maken zonder gedegen advies.

 

Onroerend goed aankopen

Sepers c.s. assisteert bij de aankoop van onroerend goed: of het nu een weloverwogen keuze is ofwel een spontane beslissing.

In grote lijnen is verkrijging van het recht van eigendom van onroerend goed in Turkije gelijk aan het Nederlandse systeem met het grote verschil dat er in Turkije geen notaris aan te pas hoeft te komen.

Toegevoegde waarde van een Turkse notaris: vrijwel nihil

Cliënten menen nog wel eens op de kosten van rechtsbijstand te kunnen besparen door alles zelf te doen. De ervaring van Sepers c.s. leert dat fouten snel zijn gemaakt in het traject: goedkoop wordt op deze wijze duurkoop. Het zien “verdampen” van spaartegoeden kan een frustrerende constatering zijn. Wij adviseren altijd een jurist die terzake deskundig is te consulteren.

Een aantal aandachtspunten bij verwerven onroerend goed:

  1. Notariële controle (zorgplicht) op de overdracht van onroerend goed. Anders dan in Nederland controleert de notaris de eigendomsoverdracht in Turkije niet. Dat betekent dat u er zelf voor moet waken dat de betaling en de overdracht goed verlopen.
  2. Toegankelijkheid van kadastrale gegevens. In Nederland wordt de notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers van het Kadaster ingeschreven. Deze registers bevatten feiten die betrekking hebben op de rechtstoestand van een onroerend goed, zoals hypotheken en eventuele beslagen die erop rusten. Het “openbaar register” in Turkije is slechts toegankelijk voor belanghebbenden, d.w.z. eigenaren, advocaten en een beperkte groep ambtenaren die toegangscodes kennen. Het register is inmiddels volledig gedigitaliseerd en landelijk toegankelijk. Details van de dossiers worden echter lokaal opgeslagen.
  3. Geen leveringsplicht van de verkoper. Het sluiten van een koopovereenkomst brengt naar Nederlands recht een leveringsplicht met zich mee. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, kan men zich tot de Voorzieningenrechter wenden. In Turkije brengt het sluiten van een koopovereenkomst geen leveringsverplichting voor de verkoper met zich mee. Daar is de verkoper alleen tot levering verplicht, indien de “notariële akte tot toezegging van levering” is geregistreerd in het openbaar register.

    Andere aandachtspunten kunt u opvragen bij Sepers c.s.. Wij delen graag onze kennis.

 

Turks eigendomsbewijs anno 2021 (tapu senedi)

tapu senedi ornegi eigendomsbewijs Turkije 2020

 


Share this page