Hoe gaat een beslagprocedure in Turkije in zijn werk? Allereerst worden alle juridisch relevante gegevens verzameld en aan de procesadvocaat in Turkije, vertaald in het Turks,  ter hand gesteld. Hierna zal deze een beslagrekest opstellen en de noodzakelijke stukken daaraan toevoegen. De rechter kan besluiten dat 15 procent van het belang van de vordering ter meerdere zekerheid onder de Rechtbank dient te worden gestort. Bedragen worden bij de Turkse rechtbank sgestort in Turkse Lira. Als het beslag rechtsgeldig gelegd is, krijgt u dit bedrag terug met een lichte indexering conform wettelijke voorschriften. De rechter verstrekt het verlof terzake de beslaglegging.

Beslag op onroerend goed

Wanneer conservatoir beslag wordt gelegd op onroerend goed, dan zal de rechter het besluit hiertoe naar de directeur van het Openbaar Register waar het onroerend goed is gelegen.

De directeur zal een aantekening van het besluit in het Register maken. Hierna zal hij dit schriftelijk bevestigen aan de verlof verlenende rechter. Na ontvangst zal de rechter de bevestiging in het procesdossier van de Rechtbank voegen.

Na deze handelingen kan de Turkse advocaat hier kennis van nemen en de vordering de rechter ter beoordeling voorleggen (de eis in de hoofdzaak).

Wenst u meer informatie over het leggen van conservatoir beslag in Turkije, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen en/of een afspraak maken.

Bevoegdheid van de Nederlandse advocaat in Turkije

Indien u de Turkse taal niet machtig bent, of niet thuis bent in het Turkse recht, dan begeleiden en adviseren wij u graag. De medewerkers van Sepers c.s. zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de laatste wetgevingen die in Turkije gelden. Diverse medewerkers van ons kantoor zijn de Turkse taal in woord en geschrift machtig zodat dit geen barrière vormt.

Een Nederlandse advocaat in Turkije is daar slechts bevoegd een (juridisch) adviserende rol in te nemen. Sepers c.s.werkt daarom al jaren nauw samen met verschillende betrouwbare en deskundige advocaten in Turkije.

Executoriaal beslag in Turkije

Nadat een vordering door de rechter is toegewezen, het vonnis door de deurwaarder betekend en de veroordeelde partij niet voldoet aan hetgeen de rechter in zijn vonnis heeft bepaald, kunnen er executoriale maatregelen worden getroffen (onder andere executoriaal beslag). Ook al gaat de wederpartij in hoger beroep dan nog kan de executie doorgaan, tenzij in het vonnis expliciet is bepaald dat het hoger beroep de tenuitvoerlegging opschort.

Onroerend goed en beslag

Draait het in het beslag om onroerend goed, dan zal de deurwaarder op verzoek van de behandelend Turkse advocaat een aantekening in het openbaar register laten maken. Het beslag blijft één jaar geldig. Binnen deze termijn dient de openbare verkoop plaats te vinden. Anders vervalt het beslag, tenzij er verzocht is om verlenging van de termijn.

Meer informatie omtrent executoriaal beslag in Turkije? Neem gerust contact met ons op.