Slapende tegoeden in Turkije gaan vervallen op 15 juni 2021

Slapende tegoeden zijn bankrekeningen waarmee langere tijd niets is gedaan en waarbij er tussen bank en rekeninghouder geen contact meer is.

Banken in Nederland keren tegoeden op deze rekeningen altijd uit aan de rechthebbende(n), ook als de wettelijke verjaringstermijn is verstreken. In Turkije is dit anders.

Turkije: géén uitkering aan rechthebbende

Banken in Turkije doen een oproep aan rekeninghouders om hun slapende tegoeden te activeren voor 15 juni 2021. Doet u ná die tijd beroep op het saldo van oude bankrekeningen en dergelijke, dan krijgt u het geld NIET uitgekeerd. Dit geldt ook voor erfgenamen.

Turkije: wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar

Turkse banken doen beroep op de wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar. Bankdeposito's,beleggingsfondsen, spaarrekeninghouders en tegoeden met andere rechthebbenden die niet binnen deze tien jaar worden opgevraagd, te rekenen vanaf de datum van het laatste verzoek, de transactie of enige schriftelijke instructie van de begunstigde, zijn onderworpen aan deze verjaringstermijn.

Oproep aan rekeninghouders & rechthebbenden (erfgenamen)

Banken hebben de verplichting om de lijst met vervallen participatiefondsen, bewaarnemingen en spaartegoeden op hun website bekend te maken voor een periode van vier maanden vanaf begin februari. In het geval dat de rekeninghouders danwel diens erfgenamen, van wie de gegevens op de lijst met vervallen rekeningen staan, zich niet melden voor het einde van de werkdag op 15 juni 2021 bij het filiaal met geldige identiteitsbewijzen, zullen betreffende tegoeden vervallen worden verklaard. Het is een wettelijke plicht van de bank om dit tegoed vervolgens te storten in het spaargeldverzekeringsfonds.

Er wordt via de pers in Turkije momenteel veel aandacht besteed aan deze regelgeving. Op deze wijze hoopt men zoveel mogelijk rechthebbenden te bereiken.

Hoe ontstaan slapende bankrekeningen?

Bankrekeningen kunnen ‘slapend’ worden doordat rekeninghouders overlijden, verhuizen of de rekening eenvoudigweg vergeten. In Nederland worden spaartegoeden door de banken verplicht doorgegeven aan de belastingdienst. In Turkije houdt de bank direct belasting in voordat rente wordt uitgekeerd. Spaartegoeden worden derhalve niet automatisch doorgegeven aan de belastingdienst. Wel is elke bankrekening in Turkije tenminste gekoppeld aan het Turkse belastingnummer.

In Nederland is er een digitaal loket waar erfgenamen zich kunnen melden om navraag te doen over het bestaan van tegoeden van een erflater. In Turkije kan een rechter op verzoek van erfgenamen een onderzoek instellen naar de aanwezigheid van banktegoeden.

Nederlandse én Turkse banken hebben geen toegang tot de gemeentelijke basisadministratie; verdwenen rekeninghouders kunnen op deze wijze niet getraceerd worden. In Turkije is privacy ook belangrijk, het Turkse belastingnummer geeft geen toegang tot uw verdere gegevens.

Ook rekeninghouders die zijn verhuisd naar het buitenland of nooit een Burgerservicenummer (BSN in Nederland) of het Turkse identiteitsnummer aan de bank hebben doorgegeven zijn moeilijk te vinden. Net als de nabestaanden van rekeninghouders die zijn overleden danwel erfgenamen.

Verjaringstermijn in Nederland en in Turkije

In Nederland vervalt het saldo aan de bank van een slapende rekening na 20 jaar als de rekeninghouder onvindbaar is.Nederlandse banken doen geen beroep op de verjaringstermijn. Als de rechthebbende zich meldt, keert de bank deze tegoeden ook na 20 jaar uit.

In Turkije bedraagt de termijn 10 jaar en moeten de Turkse banken het saldo storten in het spaarverzekeringsfonds. Er wordt na deze termijn niet meer uitgekeerd aan de rechthebbende.

Assistentie bij activatie van slapende tegoeden in Turkije?

Heeft u banktegoeden in Turkije of het vermoeden dat u nog tegoeden heeft? Neem contact op met het filiaal van uw bank in Turkije? Heeft u recht op een erfenis die nog niet is afgewikkeld? Laat u assisteren door Sepers c.s. om de juridisch juiste weg te bewandelen in Turkije.

Bankada hesabı olanlar dikkat !! Silinecek…

Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Bankaların, zamanaşımına uğrayan katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan hesap sahiplerinin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan katılım fonu, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

09-02-2021

Mert Himmetoğlu

Esmeralda Sepers

Sepers c.s.

 

#slapende_banktegoeden_turkije #erfenis #liggendegelden #erfkwestie #bankrekening_turkije #bank #tegoeden #slapende


Share this page