Beëindiging dienstverband huismeester in Turkije

Als een Turkse

Vereniging van Eigenaren een huismeester

wenst te ontslaan, dan moet deze met verschillende elementen rekening houden.

Werknemers in Turkije hebben recht op een opzegtermijn bij ontslag, tenzij er sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

 

Een dienstverband met een huismeester kan op de volgende manieren worden beëindigd:

  • Bereiken van de einddatum van een tijdelijke arbeidsovereenkomst
  • Wederzijds goedvinden van beide partijen
  • Opzegging door één der partijen
  • Overlijden van de huismeester

De wettelijke opzegtermijn voor een huismeester in Turkije

Volgens de wet is de opzegtermijn die een werkgever in acht moet nemen afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Bij een dienstverband van:

Bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever:

korter dan 6 maanden

2 weken

6 maanden tot 1,5 jaar

4 weken

1,5 jaar tot 3 jaar

6 weken

meer dan 3 jaar

8 weken

 

Recht op zoeken naar nieuw werk

In de opzegtermijn heeft de ontslagen huismeester het recht om actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan tijdens werkuren. De huismeester moet in die periode doorbetaald worden.

Woning huismeester Turkije na ontslag

Vaak zien wij in gebouwen of op complexen in Turkije een woning die officieel de bestemming heeft “huismeester”. Het is usance dat de huismeester, vaak met zijn gezin, hier verblijft. Het is bij wet verboden om aan de huismeester huur te vragen voor deze woning. Wel dient hij zelf de kosten voor elektriciteit en water te voldoen. Dit wordt naar gebruik berekend. Er geldt in Turkije geen vastrecht voor deze nutsvoorzieningen.

Ontruiming woning huismeester

De huismeester is verplicht de woning binnen 15 dagen na afloop van de arbeidsrelatie te hebben verlaten. Als de huismeester de woning niet vrijwillig verlaat, dan kan er via bestuurlijke weg of gerechtelijke wijze maatregelen worden getroffen.

Transitievergoeding

Een werknemer die ontslagen wordt door de werkgever heeft in sommige gevallen recht op een transitievergoeding. De hoogte hiervan wordt bepaald door het dienstjaar waarin de werknemer ontslagen wordt.

Een werknemer heeft vaak pas in het tweede dienstjaar recht op een transitievergoeding. Uitzondering hierop bestaan voor dames die in het huwelijksbootje stappen, heren die in militaire dienst moeten en personen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In die situaties bestaat er wel een recht op een transitievergoeding in het eerste jaar.

De transitievergoeding wordt door de werkgever (Vereniging van Eigenaren) voldaan, niet door de overheid. Voor enkele sectoren geldt dat er een géén wettelijk plafond is voor de vergoeding, voor de meeste werknemers met een hoog salaris moet worden uitgegaan van een maximum bedrag voor de berekening van 6.730,15 Turkse Lira in 2020. Dit zal echter voor de meeste huismeesters niet van toepassing zijn, vaak werkt met voor een laag salaris. 

In onderstaande tabel wordt uitgegaan van het minimumloon, hierin is de verplichte transitievergoeding weergegeven voor 2020 in Turkse Lira.

Dienstjaar

Transitievergoeding in 2020

2

5.886,00

3

8.829,00

4

11.772,00

5

14.715,00

6

17.658,00

7

20.601,00

8

23.544,00

9

26.487,00

`10

29.430,00

 

Let op: in sommige situaties is ook een transitievergoeding nodig op het moment dat een werknemer zelf ontslag neemt. Informeer bij Sepers c.s. naar de gevolgen voor uw Vereniging van Eigenaren.

Verhuur woning huismeester aan derden

De woning in het gebouw of op het complex waar de huismeester woonachtig mag zijn, kan aan derden verhuurd worden als de eigenaren van het complex hierover met  meerderheid van stemmen overeenstemming hebben bereikt.

 

Meer informatie over het ontslaan van personeel in Turkije?

Wilt u meer weten over een rechtsgeldige redenen voor ontslag, ontslag op staande voet of de rechten en plichten die u als werkgever in Turkije heeft? Neem dan contact op met Sepers c.s. via 0181 41 61 77 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

#ownersassociation #yönetimkurulu #homeinturkey #kapıcı #turkishhome #siteyönetimi #katmülkiyetikanunu #katmülkiyethukuku #turkeystaff #vve #verenigingvaneigenaren #vastgoedbeheer #beheer #güvenlik #personel #personelyönetimi #tapu #hukuk #işçihakları

 

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. U kunt hier echter géén rechten aan ontlenen.


Share this page