Blijf op de hoogte door middel van onze blogs!

Is onderverhuur conform Turks recht toegestaan?

Onderverhuur conform Turks recht Is het huurders toegestaan om het onroerend goed dat gehuurd...

Verhuurlicentie Turkije: korte termijn verhuur

Vergunningplicht verhuur Turkije Op 2 november 2023 is in de Turkse Staatscourant de (vernieuwde)...

Belastingverhogingen in Turkije ná de verkiezingen

Sinds begin juni 2023 zijn er al vele zaken in Turkije in prijs gestegen. Ook belastingverhogingen...

Scheiden van Turkse partner als Nederlandse expat

Scheiden van een Turkse partner als Nederlandse expat Bent u getrouwd met een partner met de...

Kwijtschelding van boetes op schulden Turkije

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om de vorderingen van openbare instellingen te...

Fiscaal Privé uit 2023 - percentages en cijfers

Sepers c.s. assisteert cliënten bij diverse persoonlijke aangelegenheden die op hun pad komen,...

Minimumloon Turkije 2023 bekend: stijging 54,66%

Op donderdag 22 december 2022 is het nieuwe minimumloon afgekondigd voor 2023. Het minimumloon...

Overdracht in Turkije: baanbrekend nieuws

Overdracht in Turkije - baanbrekend nieuws: Nieuwe wetgeving in Turkije maakt het mogelijk dat...

Offerfeest 2022 kurban bayramı mutlu bayramlar

Offerfeest 2022 Brielle 8 juli 2022 Het is morgen Offerfeest. Dit wordt gevierd ter...

Nieuwe regels ikamet Turkije - verblijfsvergunning

De Turkse overheid neemt drastische maatregelen. Per wijk mag aan maximaal 20 % van de officiële...

Eigendomsbewijs (tapu senedi) via rechter

Afspraken moeten worden nagekomen, ook in Turkije. Heeft u een contract gesloten, dan dient dit te...

Turkije 2023: onroerend goed & boetebeding

Turkije 2023: onroerend goed & boetebeding Het aantal koopovereenkomsten dat niet nagekomen...

Fiscaal privé 2022: overzicht van de percentages

Sepers c.s. wordt regelmatig inschakeld om problemen op te lossen. Wij assisteren cliënten bij...

Letselschade Turkije (cosmetisch/ongeluk)

Het programma MAX Vakantieman van omroep MAX besteedde op 23 augustus 2021 aandacht aan het...

Slapende banktegoeden in Turkije gaan vervallen

Slapende tegoeden in Turkije gaan vervallen op 15 juni 2021

Turkije:zelf aanvraag erkenning echtscheiding doen

Erken uw Nederlandse echtscheiding in Turkije: goedkoop en eenvoudig

Actualiteiten november en december 2020 Turkije

Actueel nieuws over Turkije verschenen in november & december

Investeren in Turkije in 2020 - kansen & covid

Kansen: investeren in Turkije 2020 Nederland staat al jaren in de top 5 van de

Waardepapieren in Turkije: geldigheid cheque

Waardepapieren in Turkije: cheque Om een ​​cheque geldig te laten zijn, moet deze aan...